Glenisys Ltd.
Glenisys Kft.

Glenisys Software Developer and System Integrator Ltd. is a Hungarian owned company founded in 1999. As a member of Jura Group Glenisys develops special high-security prepress systems for producing protected documents such as banknotes, IDs and other securities. As a pioneer in the latest trends, the company also develops smartphone apps for security print authentication and brand protection.

With the worldwide successful Corvina Security Design Software packages it is possible to prepare all graphic elements of security documents digitally, on a computer. The Direct Laser Engraving (DLE®) equipment for producing intaglio printing plates by laser technology is developed jointly with Austrian Banknote Printing Works (OeBS) and are marketed and sold worldwide exclusively by Jura. The quality control system (Plate QC) can be integrated into any other existing prepress design workflow, and it helps to inspect digital security design artwork materials and intaglio and offset printing plates at final stages before printing.

The specialists of Glenisys install the products at the customer, train the staff and provide support to the customer through electronic media or on-site worldwide, even after the guarantee period. As part of Jura Group the company regularly participates and holds presentations by its experts on conferences and exhibitions of the industry. The products of the company group are being used in more than 50 countries of the world.

A Glenisys Szoftver- és Rendszerfejlesztő Kft. egy 1999-ben alapított magyar tulajdonú vállalkozás. A Jura Cégcsoport tagjaként speciális, biztonsági nyomdai előkészítő rendszereket fejleszt védett dokumentumok, például bankjegyek, azonosító kártyák és egyéb értékpapírok előállításához. A legújabb trendek úttörőjeként a vállalat okostelefon-alkalmazásokat is fejleszt a biztonsági nyomtatványok hitelesítése és a márkavédelem céljából.

A világszerte sikeres Corvina Security Design Software szoftvercsomagok segítségével a biztonsági dokumentumok összes grafikai eleme digitálisan, számítógépen készíthető el. A metszetmélynyomó lemezeket lézeres technikával előállító Direct Laser Engraving (DLE®) berendezést a cég az osztrák bankjegynyomdával (OeBS) közösen fejlesztette ki és kizárólagos joggal értékesíti a világpiacon. A Plate QC minőség-ellenőrzési rendszer integrálható bármely más meglévő nyomdai előkészítő rendszerbe, az értékpapír-tervezés digitális anyagainak, valamint ofszet- és metszetmélynyomó-lemezeinek nyomtatás előtti vizsgálatára.

A Glenisys szakemberei telepítik a termékeket, oktatják a felhasználókat, és támogatást nyújtanak az ügyfeleknek elektronikus úton vagy a helyszínen világszerte, a garanciális időn túl is. A Jura Cégcsoport részeként a cég szakemberei rendszeresen részt vesznek és előadásokat tartanak az iparági konferenciákon és kiállításokon. A cégcsoport termékeit több mint 50 országban használják.

The Plate QC Prepress Quality Control System
A Plate QC nyomdai minőség-ellenőrző rendszer

Top-level quality control of security prepress design

Plate QC is a proven method developed by Glenisys for controlling the quality of security intaglio and offset printing plates. This method gives the perfect solution to supervise the first quality results created by the state-of-the-art digital intaglio plate-making technology such as Direct Laser Engraving (DLE®).

This system is a combination of a unique software application and an ultra-high accuracy measuring device. Its main purpose is to check the quality of 3D plates, to help the R&D department and the printing house to develop new security features and to have a full control over the plate-making process.

Single and step-and-repeated plates can be checked in all details in a fully automated workflow. The system is also capable of ultra-high resolution 3D scanning, enhanced 2D scanning, and comparing printing plates and their printouts.

Az értékpapír-tervezés magas szintű minőség-ellenőrzése

A Plate QC egy bevált eljárás, amelyet a Glenisys fejlesztett ki az értékpapír-tervezés metszetmélynyomó- és ofszet-lemezeinek minőség-ellenőrzésére. Ez a módszer tökéletes megoldást nyújt a legkorszerűbb digitális technológia, például a Direct Laser Engraving (DLE®) által készített csúcsminőségű metszetmélynyomó-lemezek vizsgálatához.

A rendszer egy egyedi szoftver és egy rendkívül nagy pontosságú mérőeszköz kombinációja. Fő célja a 3D-s lemezek minőségének ellenőrzése, segítséget nyújt a kutatás-fejlesztésnek és a nyomdáknak új biztonsági funkciók kifejlesztésében és a lemezkészítési folyamat teljes felügyeletében.

Az egyképes eredetik és a leléptetett nyomólemezek minden részlete ellenőrizhető egy teljesen automatizált munkafolyamat által. A rendszer ultra nagy felbontású 3D-s szkennelésre, továbbfejlesztett 2D-s szkennelésre, valamint a nyomólemezek és a nyomatok összehasonlítására is képes.

Forint App
Forint App

An application developed in cooperation with The Central Bank of Hungary (MNB)

The application has two features: with the help of a picture of the front of banknotes it provides a method to validate the authenticity of banknotes, and it also offers an augmented reality experience related to the image on the back of banknotes.

In the application’s banknote validation module the user selects the front of the banknote denomination to be checked. Subsequently, the application helps the user to hold the device in the correct position by displaying messages on the mobile phone screen, then automatically takes a picture. After the photo is assessed the application sends feedback on the authenticity of the banknote.

The application offers an augmented reality (aka. AR) experience of the picture on the back. The background music is adjusted to the style characteristic of the age the picture depicts. Holding the mobile device to the picture on the back of the forint banknotes the AR launches automatically and the messages displayed on the screen guide the user for the perfect experience.

A Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) együttműködve kifejlesztett alkalmazás

Az alkalmazásnak két funkciója van: a bankjegyek előoldalát lefotózva megvizsgálja a bankjegyek hitelességét, és kiterjesztett valóság (AR) élményt nyújt a bankjegyek hátoldalán lévő képhez kapcsolódóan.

Az alkalmazás bankjegy-ellenőrző moduljában a felhasználó kiválasztja az ellenőrizendő címlet előoldalát. Ezután az alkalmazás üzenetekkel segít a mobiltelefon képernyőjén, hogy a készüléket megfelelő helyzetben tartsa, majd automatikusan elkészíti a képet. A fénykép értékelése után az alkalmazás visszajelzést küld a bankjegy hitelességéről.

Az alkalmazás kiterjesztett valóság (más néven AR) élményt nyújt a hátoldalról. A háttérzene a kép ábrázolt korának stílusához igazodik. Ha a mobilkészüléket a forint-bankjegyek hátulján lévő képen tartjuk, az AR automatikusan elindul és a képernyőn megjelenő multimédiás tartalommal vezeti a felhasználót a játékos élményhez.

Glenisys App
Glenisys App

Distortion Measurement

A tool to measure the distortion of offset prints using special test chart printed with offset machine using two or more colors. Photo is taken automatically, when chart is in focus. Without the special test chart this application is not useful.

Torzításmérés

Az ofszetnyomatok torzulásának mérésére szolgáló eszköz, egy két vagy több színű speciális tesztnyomat segítségével. Amikor az ábra fókuszba kerül, automatikusan készít egy fotót. Az alkalmazás csak a speciális tesztábrával használható.

EU projects
EU projects

Our project titled ”Digital quality control system for non-flat printing plates: checking intaglio, dry offset and gravure printing plates before printing” – reference No: KMOP–1.1.4–08/1–2008–0028 – has been supported by the European Union and co-financed by the European Regional Development Fund.

Controlling authority:

National Development Agency (www.nfu.hu)

1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.,
Phone: +36-40-638–638

Coordinating organization:

Hungarian Economic Development Centre Plc. (www.magzrt.hu)

1139 Budapest, Váci út 83.,
Phone: +36-40-200–617

A „Nem sík nyomólemezek digitális minőség-ellenőrző rendszere: az intaglió, a száraz offset és a gravure nyomdai eljárások nyomólemezeinek nyomtatás előtt való ellenőrzése” című projektünk – referenciaszám: KMOP – 1.1.4–08 / 1–2008–0028 – az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)

1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.,
Tel.: +36-40-638–638

Közreműködő szervezet:

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Nyrt. (www.magzrt.hu)

1139 Budapest, Váci út 83.,
Tel .: +36-40-200–617

Address:
Fészek u. 3.
H–1125 Budapest
Hungary

Cím:
1125 Budapest
Fészek u. 3.
Magyarország

Phone: +36–1–275–1250
Mobile: +36–30–343–5859

Fax: +36–1–275–1259
E-mail: office@glenisys.hu

Telefonszám: +36–1–275–1250
Mobiltelefon: +36–30–343–5859

Fax: +36–1–275–1259
E-mail: office@glenisys.hu

Copyright © 2020 Glenisys
Glenisys is part of Jura Group

Szerzői jog © 2020 Glenisys
A Glenisys a Jura Csoport
tagja.